Få vekstanalyse
Våre spesialiteter. Din suksess.

Våre kjerneverdier

 Helt siden begynnelsen har våre kjerneverdier vært kjernen i vår måte å jobbe på i LAZZAWEB. Og kjerneverdiene våre hjelper oss med å gjøre oss ganske unike i en teknisk forankret bransje, som kan være vanskelig å forstå.

Grundighet

Alle tjenestene vi tilbyr i LAZZAWEB er basert på det høyeste nivå av kompetanse innen Google-relatert markedsføring

Dette betyr at vi alltid jobber analytisk når vi utvikler en unik strategi for hver eneste av våre kunder. I gjennomføringen av strategien tar vi fatt der hvor du får mest mulig ut av arbeidet vårt, som alltid kvalitetssikres internt av vårt team av erfarne spesialister.

På denne måten bidrar vår grundighet til å gi din bedrift de beste forutsetningene for suksess og kontinuerlig vekst.

Proaktivitet

Hos LAZZAWEB får du ikke bare en pakkeløsning som går mekanisk gjennom driften av markedsføringen din på Google.

Her får du en proaktiv partner som gir sparring på å optimalisere dine andre markedsføringsinitiativer, hvis vi oppdager noen gode muligheter som du ikke har sett selv. Hos LAZZAWEB lykkes vi bare når kundene våre lykkes.

Derfor samarbeider vi best med selskaper som også har vilje til å vokse.

Troverdighet

Vi forteller alltid ting som de er.

Hos LAZZAWEB strever vi for å være likeverdige partnere i kampen om å oppnå de beste resultatene. Dette betyr at vi deler suksessene med deg - men også utfordringene vi kan møte underveis.

Vår tilnærming til å heve virksomheten din er basert på en ubetinget åpenhet om tekniske muligheter og utfordringer, samt et nært fellesskap, der vi som spesialister jobber målrettet ut fra en dyp innsikt i dine mål KPI’er og USP’er. Slik klarer vi å skape betydelige resultater.

Ærlighet

Ærlighet er en av kjerneverdiene i vårt daglige arbeid.

Dette gjelder selvsagt ærlighet i dialog med kundene våre i de innledende møtene, de tekniske analysene og pågående sparring og rapportering. Dette gjelder også alle våre ansatte.

For bare ved å dele våre erfaringer og utfordringer, har vi muligheten til alltid å være de beste Google-spesialistene i bransjen.

Åpenhet

Alle våre konsulenters arbeid er basert på solid fagkunnskap innen deres respektive felt.

Det er faktisk derfor de jobber i LAZZAWEB. Derfor legger vi opp til et samarbeid der du gjennom en løpende personlig dialog vil bli grundig introdusert for hva vi har gjort for din bedrift - og ikke minst hvorfor vi har gjort det.

Vi viser deg veien til suksess på Google og tar deg med på en reise der vi legger alle kortene på bordet, og forklarer hvordan vi sammen er i stand til å skape betydelige resultater for deg.

Positivitet

Den positive tilnærmingen som mange av kundene våre kjenner oss for, er basert på høy profesjonalitet, noe som gjenspeiler at vi er noen av de beste i landet på det vi gjør. Vi legger vekt på å opprettholde en god og positiv tone i en bransje som er preget av hard konkurranse.

Derfor forventer vi også en positiv holdning fra alle de vi jobber med. Både i samarbeid med våre kunder og kollegialt.

Vil du høre hva vi kan gjøre for deg?

Snakk med en spesialist