Min viktigste oppgave er å sette LAZZAWEB på kartet som det beste skandinaviske Google-byrået i bransjen. Datadrevet markedsføring er min passion. Derfor er det flott å se når hardt arbeid gir resultater.

Nikolaj Bæk - Marketing Coordinator LAZZAWEB
Nikolaj arbeider med vår egen markedsføring som blant annet inkluderer sammensetning og gjennomføring av vår e-post strategi.
Hans passion er digital marketing med en datadrevet tilgang, og et konstant ønske om å utfordre status quo.
Med Nikolaj på laget er det ikke langt fra tanke til handling og rask gjennomføring.

Vil du høre hva vi
kan gjøre for deg?