Få vekstanalyse
← Tilbake til bloggen

Lær å mestre Quality Score i Google Ads

12 Aug. 2021

Du vet mest sannsynlig det allerede. Du vil ha mer ut av annonseringsmidlene dine, men kan være i tvil om hvordan du maksimerer effekten av å optimalisere Google Ads-oppsettet. Innen Google Ads er optimalisering av Google Quality Score (kvalitetspoeng) et av de viktigste områdene å fokusere på.

Kvalitetspoeng har stor innvirkning på klikkprisene i Google Ads. Hvis du for eksempel har et høyt kvalitetspoeng, vil du bli belønnet med lavere klikkpriser og bedre plasseringer, og kan til slutt skape mye lavere konverteringspriser.

Her får du en kort introduksjon til emnet, og senere praktiske tips og triks for hvordan du kan øke deres kvalitetspoeng og dermed senke konverteringsprisene deres.

Introduksjon til kvalitetspoeng (Google Ads Quality Score)

Google belønner relevante resultater, uansett om det er betalt eller organisk trafikk. Innen Google Ads får du en score mellom 1-10 på dine individuelle søkeord. Denne poengsummen skal primært brukes som et analyseverktøy, og ikke som en direkte KPI.

Nedenfor er de tre viktigste faktorene som kan påvirke deres kvalitetspoeng:

Vektingen av kvalitetspoenget er basert på relevans for søkeordet, den spesifikke annonsen og landingssiden.

Spesielt er de viktigste faktorene:

  1. Klikkfrekvens (CTR - Click Through Rate)
  2. Kvaliteten og relevansen av landingssiden
  3. Relevansen til hvert søkeord i annonsegruppen
  4. Relevansen av annonseteksten
  5. Historisk ytelse på Google Ads-kontoen deres
  6. Annonseutvidelser

Ovennevnte er en liste over de viktigste faktorene du bør se på innenfor optimalisering av Google Ads kvalitetspoeng. Spesielt brukes CTR som en sterk indikator for Google for å måle relevans, ettersom annonsen herved vurderes som relevant for det spesifikke søk på Google.

Slik øker du deres CTR

Bruk markedsføringspsykologi i annonsene dine

Markedsføringspsykologi handler om hvordan folk tenker, føler og handler. Det er flere psykologiske triggere som kan påvirke brukerne til å utføre spesifikke handlinger.

De fire mest brukte triggere er Social Proof, Urgency, Anchoring og Scarcity.

Social Proof: Vi som mennesker er flokkdyr og gjør oftest det andre gjør. Det samme gjelder innen handel. For eksempel å skrive i de spesifikke annonsene antall anmeldelser fra Trustpilot eller hvor mange kunder dere har hatt.

Urgency: Hvis det er en begrenset tid for muligheten kan dette skape motivasjon for å klikke.

Anchoring: Hvis du ser en før-pris på et tilbud, har du blitt utsatt for anchoring. Vi sammenligner alltid med den tidligere prisen, og det blir derfor mer attraktivt å kjøpe eller bestille produktet/tjenesten hvis vi ser de spesifikke besparelsene.

Scarcity: Hvis det bare er et begrenset antall, økes behovet for å kjøpe produktet.

Forstå målgruppen din og bruk USP-ene dine

Jo bedre du forstår målgruppen din, jo bedre annonser kan du skrive. Ved å forstå utfordringene som gjelder den spesifikke spørringen på Google, kan du forklare hvordan produktet ditt løser utfordringene for brukeren. Disse USP-ene er utrolig viktige for å skille deg fra konkurrentene dine.

Hvor viktig er kvalitetspoeng?

Kvalitetspoeng er et av stedene der du kan oppnå de beste optimaliseringsresultatene. Det er helt klart en av de mest lavthengende frukter innen innen Google Ads optimalisering. Som du også kan se i illustrasjonen nedenfor, er det en veldig stor forskjell i hvilken poengsum du har i henhold til kostnad per klikk du ender med å betale for.

Hvordan velger Google annonseplasseringene dine?

Annonserangering er faktoren som bestemmer den endelige posisjonen på Google. Den høyeste annonserangeringen får plassering en og så videre ned. Det beregnes som følger:

Annonserangering = Kvalitetspoeng x CPC Bud

Dvs. Basert på eksemplet ovenfor beregnes annonserangeringen for annonsør 1 slik: 10 x 2 = 20.

Når vi vet hva annonserangeringen er, kan vi beregne den endelige CPC (Cost Per Click).

Måten Google beregner den endelige CPC på er å bruke følgende beregning:

Endelig CPC = Den nest høyeste annonserangeringen / Kvalitetspoengene dine + 0,06 NOK.

Hvis vi tar et eksempel fra Annonsør 1, beregnes CPC som følger: 16/10 + 0,06 = 1,66 NOK.

Hvis du vil ha en utdyping av Ad Rank, kan du se Googles egen forklaring her.

Hvis du er interessert i mer kunnskap om online annonsering, kan du se vår komplette guide til Google Ads.

30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 300 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på Google-dominans?

Vi skaber brancheførende resultater. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO. Når du booker et møde med os, vil du opleve forskellen.